Sản phẩm từ khuôn

Chia sẻ lên:
Thông tin liên hệ
Ông Nguyễn Thành Công
Chức vụ:
Di động: 0937.616.864
Điện Thoại:
(0274) 3772355
Fax:
(0274)377 2354
Địa chỉ:
Thửa đất số 1398, tờ bản đồ số 57, khu phố Tân Thắng, phường Tân Bình, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương
Thông tin công ty
Công Ty TNHH Nhựa Nguyên Giang
Địa chỉ:
Thửa đất số 1398, tờ bản đồ số 57, khu phố Tân Thắng, phường Tân Bình, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương
Điện thoại:
(0274) 3772355
Fax:
(0274)377 2354
Email:
Website:

Bản đồ chỉ đường