Sản phẩm từ khuôn

thông tin liên hệ
Ông Nguyễn Thành Công
- 0937.616.864

SẢN PHẨM TỪ KHUÔN

Chân đế nhựa ABS
Chân đế nhựa ABS
Chân đế
Chân đế
Linh kiện xe đạp
Linh kiện xe đạp
Linh kiện xe đạp
Linh kiện xe đạp
Linh kiện xe đạp
Linh kiện xe đạp
Linh kiện xe đạp
Linh kiện xe đạp
Linh kiện xe đạp
Linh kiện xe đạp
Linh kiện xe đạp
Linh kiện xe đạp
Linh kiện xe đạp
Linh kiện xe đạp
Linh kiện xe đạp nhựa PA
Linh kiện xe đạp nhO...
Hộp đựng kính
Hộp đựng kính
Hộp lông mi giả
Hộp lông mi giả
Dao nhựa
Dao nhựa
Dao nhựa
Dao nhựa
Dao nhựa
Dao nhựa
Dao nhựa
Dao nhựa
Dao nhựa
Dao nhựa
Linh kiện nhựa ABS
Linh kiện nhựa ABS
Linh kiện nhựa HIPS
Linh kiện nhựa HIPS
Linh kiện nhựa PA
Linh kiện nhựa PA
Linh kiện nhựa PC
Linh kiện nhựa PC
Linh kiện nhựa PVC
Linh kiện nhựa PVC
Công tắc điện
Công tắc điện
Kiềm nhựa
Kiềm nhựa
Nhựa POM
Nhựa POM
Nút vặn
Nút vặn
Ổ cắm điện
Ổ cắm điện
Sản phẩm nhựa PC.ABS
Sản phẩm nhựa PC.ABS
Sản phẩm nhựa PP
Sản phẩm nhựa PP
Sản phẩm nhựa
Sản phẩm nhựa

Khuôn ép nhựa

Khuôn ép nhựa
Khuôn ép nhựa
Khuôn ép nhựa
Khuôn ép nhựa
Khuôn ép nhựa
Khuôn ép nhựa
Khuôn ép nhựa
Khuôn ép nhựa
Khuôn ép nhựa
Khuôn ép nhựa
Khuôn ép nhựa
Khuôn ép nhựa
Khuôn ép nhựa
Khuôn ép nhựa